BA Uitbating

Ook op professioneel vlak kan je als zelfstandige of als vennootschap, schade berokkenen aan derden. Verzeker je daartegen!