Rechtsbijstand

  1. Lange discussies, dure advocaten, onenigheid over aansprakelijkheid. Tal van zaken vragen een tussenkomst van de rechtsbijstandsverzekeraar. Om in der minne tot een oplossing te komen en als het moet voor de rechtbank.
  2. Zowel voor een schade in privé als professioneel verband, met de auto, problemen over een geleverde dienst of product, geschillen met je huurder of met je verzekeraar; een goede rechtsbijstand kan je veel kopzorgen besparen.
  3. TIP: we adviseren een afzonderlijke globale rechtsbijstandpolis voor een ongebonden bijstand op de verschillende vlakken.